Οι εκτυπωτές EBS χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στην επισήμανση των συσκευασιών στα καλλυντικά, στα τρόφιμα, στην εμφιάλωση και σε πολλές άλλες βιομηχανίες, στις οποίες πρέπει να σημειώνεται η ημερομηνία παραγωγής, η σειρά ή το σύμβολο της παραγωγής.

Προτεινόμενοι εκτυπωτές: EBS-6500, EBS-6600, EBS-6800, EBS-6800P, EBS-6900, EBS-7200

rozwiazania_jednostkowe_0008_EBS2016-1102-1
rozwiazania_jednostkowe_0000_EBS2016-1623
rozwiazania_jednostkowe_0004_EBS2016-1740-1
rozwiazania_jednostkowe_0005_EBS2016-1152_b-1
rozwiazania_jednostkowe_0007_EBS2016-1001-1
rozwiazania_jednostkowe_0006_EBS2016-1198-1
rozwiazania_jednostkowe_0001_EBS2016-1752
rozwiazania_jednostkowe_0002_EBS2016-1653-1
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
rozwiazania_jednostkowe_0008_EBS2016-1102-1
rozwiazania_jednostkowe_0000_EBS2016-1623
rozwiazania_jednostkowe_0004_EBS2016-1740-1
rozwiazania_jednostkowe_0005_EBS2016-1152_b-1
rozwiazania_jednostkowe_0007_EBS2016-1001-1
rozwiazania_jednostkowe_0006_EBS2016-1198-1
rozwiazania_jednostkowe_0001_EBS2016-1752
rozwiazania_jednostkowe_0002_EBS2016-1653-1
previous arrow
next arrow