Σήμανση στοιχείων στη γραμμή παραγωγής, καθώς και μεγάλες μεταλλικές κατασκευές που απαιτούν σήμανση στον τόπο όπου βρίσκονται.

Προτεινόμενοι εκτυπωτές: EBS-230, EBS-250, EBS-260, EBS-1500, EBS-6500, EBS-6600, EBS-6800, EBS-6800P, EBS-6900, EBS-7200

metal-coding (1)
metal-coding (2)
metal-coding (3)
metal-coding (7)
metal-coding (9)
metal-coding (10)
metal-coding (8)
metal-coding (6)
metal-coding (5)
metal-coding (4)
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
metal-coding (1)
metal-coding (2)
metal-coding (3)
metal-coding (7)
metal-coding (9)
metal-coding (10)
metal-coding (8)
metal-coding (6)
metal-coding (5)
metal-coding (4)
previous arrow
next arrow