Οι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης EBS μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σήμανση εξαρτημάτων στις βιομηχανίες ηλεκτρονικών, αυτοκινητοβιομηχανιών, κατασκευών και μηχανικών μερών.

Προτεινόμενοι εκτυπωτές: EBS-6500, EBS-6600, EBS-6800, EBS-6800P, EBS-6900, EBS-7200

parts_coding (1)
parts_coding (9)
parts_coding (6)
parts_coding (7)
parts_coding (8)
parts_coding (2)
parts_coding (3)
parts_coding (4)
parts_coding (5)
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
parts_coding (1)
parts_coding (9)
parts_coding (6)
parts_coding (7)
parts_coding (8)
parts_coding (2)
parts_coding (3)
parts_coding (4)
parts_coding (5)
previous arrow
next arrow