Υποστήριξη πριν την πώληση:

  • Παροχή συμβουλών για την επιλογή της κατάλληλης λύσης.
  • Ανάλυση προδιαγραφών με καταγραφή των αναγκών στο χώρο του πελάτη και με χρήση δειγμάτων.
  • Επισκευή όλων των ειδών βιομηχανικών εκτυπωτών στο χώρο σας ή στα εργαστήρια μας ανά την χώρα.

Υποστήριξη μετά την πώληση:

  • Σωστή εγκατάσταση.
  • Έκτακτες επισκευές στο πεδίο ή στα εργαστήριά μας σε όλη την Ελλάδα.
  • Προληπτική συντήρηση, μέσω συμβολαίων συντήρησης, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.
  • Πρόσβαση σε Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης.

Έλεγχος των προβλημάτων του μηχανήματος πριν την επισκευή τους και επισκευή κάθε είδους βιομηχανικών εκτυπωτών στην έδρα μας ή στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Εκπαίδευση για την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων και παροχή των απαραίτητων manuals. Υπενθύμιση για την απαραίτητη προκαθορισμένη συντήρηση των μηχανημάτων.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με βιομηχανικούς εκτυπωτές και εξυπηρέτηση σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας και όχι μόνο.

Διαθεσιμότητα και δυνατότητα αντικατάστασης των αναλωσίμων κάθε είδους βιομηχανικού εκτυπωτή, καθώς και κάθε μηχανικού μέρους για πάσης φύσεως βιομηχανικό εκτυπωτή.

Η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στην συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των στελεχών της, την υλικοτεχνική υποδομή των τεχνικών τμημάτων της (Hardware & Software), την οργάνωση των διαδικασιών διαχείρισης και τον έλεγχο κλήσεων των πελατών για τεχνική υποστήριξη.