Υποστήριξη πριν την πώληση:

  • Συμβουλευτική για επιλογή κατάλληλης λύσης.
  • Ανάλυση προδιαγραφών με καταγραφή των αναγκών στο χώρο του πελάτη και με χρήση δειγμάτων.
  • Επισκευή όλων των ειδών βιομηχανικών εκτυπωτών στο χώρο σας ή στα εργαστήρια μας ανά την χώρα.

Υποστήριξη μετά την πώληση:

  • Εγκατάσταση – Εκπαίδευση προσωπικού.
  • Έκτακτες επισκευές στο πεδίο ή στα εργαστήρια μας σε όλη την Ελλάδα.
  • Προληπτική συντήρηση.
  • Πρόσβαση σε Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης.

Έλεγχος των προβλημάτων του μηχανήματος πριν την επισκευή τους και επισκευή κάθε είδους βιομηχανικών εκτυπωτών στην έδρα μας ή στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Εκπαίδευση για την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων και παροχή των απαραίτητων manuals. Υπενθύμιση για την απαραίτητη προκαθορισμένη συντήρηση των μηχανημάτων.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με βιομηχανικούς εκτυπωτές και εξυπηρέτηση σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας και όχι μόνο.

Διαθεσιμότητα και δυνατότητα αντικατάστασης των αναλωσίμων κάθε είδους βιομηχανικού εκτυπωτή, καθώς και κάθε μηχανικού μέρους για πάσης φύσεως βιομηχανικό εκτυπωτή.

Επενδύουμε

Επενδύουμε:

Στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας

Την υλικοτεχνική υποδομή των τεχνικών τμημάτων της (Hardware & Software)

Την οργάνωση των διαδικασιών διαχείρισης

Τον έλεγχο κλήσεων των πελατών για τεχνική υποστήριξη