Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα με έδρα τη ΘΕΣΣΑΛONIKH τη θέση

ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Αρμοδιότητες Υποψήφιου

 • Τεχνική υποστήριξη βιομηχανικών συστημάτων.
 • Αποκατάσταση βλαβών.
 • Καθημερινή διαχείριση πελατών τεχνικού τμήματος.

Προσόντα Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού ή Μηχανικου.
 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Office – Internet).
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης ομάδας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Έως 40 ετών.

Προσφέρονται

Η εταιρεία παρέχει υποχρεωτική εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

 • Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και bonus επίτευξης στόχων
 • Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης
 • Εργασία Πλήρους Απασχόλησης.
 • Συνεχής εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]