Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα με έδρα τη ΘΕΣΣΑΛONIKH τη θέση

ΠΩΛΗΤΗ

Αρμοδιότητες Υποψήφιου

 • Ανάπτυξη Πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα (όχι σε ιδιώτες, αλλά σε επιχειρήσεις)
 • Προώθηση / Πώληση εκτυπωτών, αναλωσίμων και υπηρεσιών
 • Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου
 • Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος και νέου πελατολογίου
 • Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση αναγκών πελάτη
 • Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό την επίτευξη της πώλησης
 • Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες

Προσόντα Υποψηφίου

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου, με σκοπό την επιτυχημένη πώληση
 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πωλήσεις
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία, όρεξη για δουλειά
 • Πολύ καλή γνώση & χρήση της Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS OFFICE & Internet
 • Εμφανίσιμη-ος και απαραίτητη συννημμένη φωτογραφία
 • Συνεχής δυνατότητα ταξιδίων
 • Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης
 • Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού δραστηριοτήτων

Προσφέρονται

Η εταιρεία παρέχει υποχρεωτική εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

 • Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και bonus επίτευξης στόχων
 • Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]