Η εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας, αναζητά έναν δυναμικό και έμπειρο Μηχανικό Πωλήσεων για την ανάπτυξη των πωλήσεών της σε όλη την Ελλάδα (B2B). Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα αναλάβει τον ρόλο του Πωλητή, επιδεικνύοντας εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, επαγγελματικής προσέγγισης και θετικής διάθεσης.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη πελατολογίου με επαγγελματική προσέγγιση και θετική διάθεση.
 • Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος και νέου πελατολογίου.
 • Αποδίδετε και υπό συνθήκες πίεσης.
 • Συνεχής ενημέρωση για τα προϊόντα της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις, ιδανικά στον βιομηχανικό κλάδο.
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία, όρεξη για δουλειά.
 • Άριστη γνώση MS OFFICE & Internet.
 • Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
 • Εξοικείωση με την τεχνολογία.
 • Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων αντικειμένων.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους).
 • Δυνατότητα ταξιδιών.

Τι προσφέρουμε:

 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον.
 • Ελκυστικές αποδοχές
 • Bonus επίτευξης στόχων.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.
 • Συνεχή εκπαίδευση για την αντιμετώπιση προκλήσεων.
 • Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται ΑΥΣΤΗΡΑ μόνο βιογραφικά με φωτογραφία που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.